Statistieken

Artikelen bekeken hits
910170

Artikelen

Jaar van de boerenzwaluw

Onze boertjes' zijn alweer onderweg...
Hoewel onze Boerenzwaluwen nog onderweg zijn vanuit Afrika, maakt het Jaar van de Boerenzwaluw een vliegende start. We krijgen veel positieve reacties op de telmogelijkheden en de informatie- en promotiematerialen. Als iedereen die zegt mee te zullen doen ook daadwerkelijk aan de slag gaat wordt het een fantastisch en inspirerend 'Jaar van'. Met een soort als de Boerenzwaluw kan echt iedereen meedoen.

Kijk op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl voor de meest recente informatie en tel ook mee!

Meer kennis is echt nodig
De Boerenzwaluw is een makkelijk te onderzoeken en herkennen soort. Hij is niet schuw en leeft dichtbij de mens. De bewoners van het landelijk gebied zijn met recht trots op 'hun' zwaluwen. Toch zijn er uit te weinig gebieden in Nederland voldoende gegevens bekend om onderbouwde uitspraken te doen over de actuele verspreiding, stand (dichtheid), trends en de achterliggende oorzaken van veranderingen daarin. Meer tellingen zijn dus nodig.

Onderzoek nestplaatskeuze
Er is mooi vergelijkingsmateriaal in de vorm van het nestplaatskeuze-onderzoek dat in de jaren negentig is uitgevoerd door Bakker et al. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat in slechts 28% van de bezochte gebouwen gebroed werd, tegen 61% in de tachtiger jaren. Hoe zou dat tegenwoordig zijn, nu het aantal boerenbedrijven afneemt maar het aantal 'buitenlui' dat vee houdt toeneemt? Daarom zoeken we een flink aantal deelnemers die dit onderzoek in 2011 opnieuw willen uitvoeren. Klik op nestplaatskeuze voor meer informatie.

Publiekstelling
Je kunt in het Jaar van de Boerenzwaluw op adressen die je zelf kiest het aantal nesten tellen en doorgeven. Deze telling vindt plaats in twee telperiodes (20 mei - 15 juni en 1 - 20 juli), omdat we graag willen weten welk deel van de populatie tweemaal nestelt hopen we dat iedereen die meedoet ook aan de tweede telling tussen 1 en 20 juli mee wil doen. Door vooral de tweede legsels te volgen krijgen we een beter beeld van de aantallen. Immers, wanneer steeds meer paren zich maar tot één legsel beperken, komen er te weinig jongen groot om de jaarlijkse sterfte te compenseren. Klik op publiekstelling voor meer informatie.

Trend, broedsucces en overleving
De overleving in de overwinteringsgebieden is mede dankzij het decennialange onderzoek van Bennie van den Brink (Stichting Hirundo en een van de bekendste boerenzwaluwonderzoekers van ons land) goed in beeld. Over de overleving in de broedgebieden kunnen we echter nog meer gegevens gebruiken. Daarom bieden we geïnteresseerden praktijkbijeenkomsten aan voor de lopende onderzoeken naar nesten tellen, broedsucces en overleving.
Meld je aan als belangstellende voor een dergelijke praktijkdag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Kijk op Monitoring voor meer informatie over dit onderdeel.

Wie ziet de eerste boerenzwaluw?
Natuurlijk meldt iedereen zijn eerste boerenzwaluw via www.waarneming.nl of www.telmee.nl. Op de website van het Jaar van de Boerenzwaluw kun je binnenkort dagelijks zien hoe de zwaluwen over enkele weken 'binnenstromen'. Puur om te genieten, want hun vervroegde aankomsttrend is goed bekend.

Beschermen
Op www.jaarvandeboerenzwaluw.nl vind je handige middelen die helpen om de punten te vinden waarop een erf qua inrichting en beheer voor de boerenzwaluw zou kunnen worden verbeterd. Ook de nieuwsbrief 'Erfvogels in beeld 2011' die vanaf eind februari via Agrarische natuurverenigingen, landschapsbeheer en soortbeschermingsorganisaties wordt verspreid, besteedt daar aandacht aan. 
Vragen? Meer informatie? Downloads?
www.jaarvandeboerenzwaluw.nl (alle informatie over het Jaar van op een rij)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vragen over en aanmeldingen voor tellingen)www.vogelbescherming.nl/service&vragen (algemene vragen) Foto boerenzwaluw: Harvey van Diek